Närmast hål och Längsta drive

Hur mäts närmsta hål? Från flaggan eller från hålet, till början av bollen eller till mitten etc??

Lokala regler angående tävlingar
Närmast flagg och Längsta drive


Vid mätning av avstånd vid Närmast flagg-tävling:

  1. Markera bollen.
  2. Mät från hålkant till markeringsknappen.
  3. Skriv namn och ev. avstånd på lappen under ev. tidigare namn.

Vid mätning av Längsta drive-tävling:

  1. Avgör om ditt slag är längre än ev. tidigare slag.
  2. Placera skylten där bollen hamnat.
  3. Skriv namn och ev. avstånd på lappen under ev. tidigare namn.

LYCKA TILL!
Tävlingskommittén
Vasatorps Golfklubb

Våra Partners