Vad händer vid frost på våra banor?

Tiderna skjuts fram vid frost eller dimma med hänsyn till de medlemmar och gäster som har bokat en tidig starttid.

Vid frost (eller dimma) på Vasatorps GK gäller följande sedan 2016:

INGET spel, uppvärmning eller träning på några gräsytor! 
Gräset skadas när det trampas ned. Detta gäller puttinggreener, övningsområden samt grästees på rangen. Mattor på rangen går givetvis bra att använda.

Vid dimma gäller att det "tilltänkta landningsområdet" måste gå att se, annars är spel förbjudet!ALLA tider skjuts framåt!

Receptionen mailar aktuell information via starttidsschemat till alla spelare om tiderna skjuts framåt. För spelare finns då möjlighet att boka om sin tid, stryka sin tid eller förbereda sig för att det kanske bara blir nio hål. Vi flyttar INGA tider om det blir en förskjutning utan ALLA tider förskjuts lika mycket hela dagen. Spelare behöver inte heller flytta sin tid för att få en ledig tid efter att frosten släppt, vi blockerar tidsbokningsschemat för resten av dagen, allt för att bollarna ska kunna skjutas framåt.

Exempel: Bokad tid är kl. 09:00, ett mail skickas med informationen att starttiden skjuts framåt 1,5 timmar. Den nya starttiden är kl. 10:30 men er ursprungliga starttid ligger kvar, det är denna ni hänvisar till vid incheckning i receptionen. Spel sker som vanligt!

 

Niohålsbanorna hålls öppna hela året runt

När vinterväder råder kommer Västra 9:an att hållas stängd (UNDANTAG: ÖPPNAR NÄR FROSTEN HÅLLER), Allébanans sommargreener hålls stängda om det är frost och spel sker mot vintergreener istället. Slagmattor och –plattor kommer att finnas tillgängliga i vanlig ordning.  

På Allébanan kommer teemattor att placeras ut på samtliga hål, allt för att spara gräset och underlätta peggning under tjälperioden.


Kom ihåg att det finns valmöjlighet på Västra 9:an

Banan har växt, en (fritt att välja) förlängning av hål 4, 5 och 7 ger tre nya par 4-hål, totalt blir det en bana med 4 par 3-hål och 5 par 4-hål. Röd tee berörs inte utan gul tee förlängs.

Kommentarer

Fler artiklar

Våra Partners