Höstårsmötet i sammandrag

Höstårsmötet i Vasatorps Golfklubb avlöpte i går kväll utan några större överraskningar. Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse finns att läsa under de "Skyddade medlemssidorna" på hemsidan under fliken Medlem.

 

 

Mötet öppnades med ett välkomstanförande om klubben av Ola Heffler och Peter Larsson. De berättade bl a att TC återigen blev utsedd till Sveriges bästa golfbana 2017 - för tredje året i rad! Vasatorps Golfklubbs fyra banor har mest spel i landet även i år, prognosen överstiger 98 000 varv, varav 16 000 är gästspel!

Pontus Albertsson, Headgreenkeeper på TC och Västra 9:an berättade om banor och fastigheter, framtida målsättningar och planerade förbättringar på anläggningen. En sammanfattning av våra banor för året är att vi fortsatt haft för lite personal på banorna samtidigt som det regnat för mycket! Målsättningen är att under 2018 hinna med bl a följande:

 • Ersätta dungen vid hål 14 på TC med kullar (igång)
 • Utöka tee 57 (hål 2 och 5 TC) och förbättra gångvägen (hål 2)
 • Utöka tee 58 (hål 1 Classic Course)
 • Gräva ut dammen mellan hål 1 och 10 Classic Course i upp till tre etapper (påbörjat)
 • Bygga ut personalutrymmena för våra greenkeepers efter vattenskadan
 • Rensa och förbättra bäckkanter på hål 5, 6 och 7 Classic Course (igång) för effektivare skötsel och utseende
 • Så ny grässort på tees på TC för effektivare skötsel
 • Se om krattorna på TC och byta till aluminiumskaftade krattor på Classic Course
 • Toalett vid 1/10 tee på TC (igång)

Lars Nordin har varit inne som konsult under sommaren och gjort en analys kring sortiment, öppettider, utbud, priser, flöden, bemanning mm med framgång varför han utsetts till ny Restaurangchef från 6 november. Vasatorps Golfrestaurang har haft 53 000 lunchgäster hittills i år, ca 250-300 per dag.

Utmaningen till Lars ligger i att öka försäljningen på övriga tider genom att erbjuda följande förbättringar:

 • Större sortiment inom café, smårätter, frukost,
  grab & go, nyttiga alternativ och a la carte
 • Paketera och marknadsföra fester och event
 • Optimera serveringsdisken för snabbare hantering och bättre display av vad vi har att erbjuda
 • Marknadsföra våra uppdaterade konferenslokaler

Samråd Detaljplan Vasatorp 1:8

Vasatorps GK har som granne ombetts ge sin åsikt om ett eventuellt bostadsområde väster om allén till golfklubben. 

Höstårsmötet öppnas

Carl Hegelund valdes till mötesordförande och Dan Mathiasson till sekreterare.
82 röstberättigade deltog i mötet och samtliga förslag och förändringar röstades igenom.

Styrelsen får fortsatt förtroende

Årsmötet valde om Ola Heffler till styrelseordförande i Vasatorps Golfklubb.

Efter omval fortsätter Claes Gard, Dan Mathiasson, Lina Mobärg och Anders Willman i styrelsen. Kvar till nästa år sitter Cecilia Hansen och Christer Naxén.

Motioner

5 motioner behandlades innan årsmötet avslutades.

1. “I princip alla gångvägar mellan green och tee behöver förbättras, så att vi får grusgångar istället för ”håliga gräsytor”, gröna tygmattor eller halvdana grusgångar med hälften gräs i, att gå på. Ett föredöme är den i våras genomförda ”nya gångvägen” mellan green på 4:ans hål och 5:ans tee.

Jag föreslår att årsmötet bör besluta om att genomföra detta som ett arbete under kommande vinter.

Styrelsen kommentar:

Möjlig att genomföra under säsongen 2017/2018. Styrelsen rekommenderar årsmötet att bifalla motionen.

2. “I princip alla områden där brunnar för ytvatten rinner ner i behöver dräneras ut från överskottsvatten i ”marklagerzonen”. Dessa områden är oftast lång tid efter regn och för att inte nämna vår-, och höstperioder, blöta, ej spelbara och till och med ibland ej klippbara. Jag föreslår att runt dessa görs en dränering, korta sträckor ca 4-5 meter, i en stjärna runt och med anslutning till brunnarna. Dräneringarna läggs på ca 70 cm djup och med ett dränerande material runt dränrören med en tjocklek på ca 40 cm. Däröver återställs gräsytan.

Jag föreslår att årsmötet bör besluta om att genomföra detta som ett arbete under kommande vinter.

Styrelsen kommentar:

Styrelsen är medveten om problemet och kommer löpande se över hur vi kan förbättra dränering. Styrelsen föreslår att årsmötet skall ge till banchefer och klubbchef i uppgift att ta fram förslag på hur dräneringen kan förbättras och hur det skall utföras.

3. “Vid spel på hål 11, efter ett utslag på mellan ca 150 till 200 meter. Så har man inte möjlighet att se om det finns någon på green eller att se var flaggan är placerad om man inte tar en promenad fram förbi kullen på vänster sida så att uppsikt kan ske över green. Varför inte sänka kullens höjd med ca 1,5 till 2 meter, för att få sikt in mot green.

Vid förra veckans spel i Skottland och bl. a The Old Course kunde man se att det finns ett nästan identiskt hål. Fantastisk fint hål med två bunkrar som ligger i frontslänten på kullen och med sikt över så att halva flaggan syns vid spelplats efter utslaget.

Jag föreslår att årsmötet måtte besluta att sänka kullens höjd på 11:ans hål så att det blir möjligt att se mot green och flaggan för snabbare och säkrare spel.”

Styrelsen kommentar:

Styrelsen föreslår att motionen avslås då kullen är en del av banans layout och karaktär.

4. Vi har haft en bastu i anslutning till duschavdelningen där inredningen tagits ner av en eller annan anledning. I ett år har vi väntat på att denna skulle återställas.

Jag föreslår att man återställer denna bastu med nytt material så att bastun på nytt kan utnyttjas till allas glädje och ge ytterligare en anledning för att rösta på Vasatorp som Sveriges Bästa Golfupplevelse.”

Styrelsen kommentar:

Många delar av våra byggnader är gamla och underhållet eftersatt. Under 2017 har fastighetsgruppen gjort en prioriteringslista och föreslår att genomföra de punkter som listats. Styrelsen håller med om att återställandet av bastu skall göras men har efter genomgång av olika förslag på åtgärder kommit fram till att ingreppen som måste göras kräver en större investering som styrelsen anser kommer behöva prioriteras först 2019. Således föreslår styrelsen att motionen inte prioriteras för 2018.

5. ”Undertecknade medlemmar föreslår till årsmötet att vi bygger en anläggning för rengöring av vagnar och klubbor. Det bör finnas vatten och luft samt en grop under som samlar upp gräs och smuts”.

Styrelsen kommentar:

Styrelsen bifaller motionen. Till säsongsstart så kommer vi att öppna ett nytt grässpillsdike vid befintlig klubbtvätt där man kan blåsa av skor och vagnar. Denna ligger med i budgeten och är i enlighet med föreslagen motion.

Kommentarer

Fler artiklar

Våra Partners