Golf = skattefri friskvård!

Golfspel nu är godkänt för friskvårdsavdrag! Här finns information om vad som gäller och svar på de vanligaste frågorna efter det efterlängtade beslutet.

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge: Golf är godkänt som avdragsgill friskvårdsförmån.

Svenska Golfförbundet har haft kontakt med Skatteverket och har fått bekräftat att beslutet innebär följande: 

Spelrätt - Driving range - Lektion - Spela - Pay´n´play

Beslut 

 • Golf är fullt ut avdragsgill som friskvårdsförmån för arbetsgivare, som därmed kan erbjuda friskvårdsbidrag för golf till sina anställda.

 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

 • Det maximala avdragsbeloppet är 5 000 kronor per år. Det spelar ingen roll om den totala spelkostnaden överstiger denna beloppsgräns, understiger den eller är uppdelad i flera mindre belopp.

 • Det är fortfarande upp till arbetsgivaren om företaget vill acceptera golf eller andra aktiviteter som förmån. Det är också arbetsgivaren som bestämmer avdragsbeloppet för just sin arbetsplats, dock max 5 000 kr per år.

 • Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

 

Fakturorna räcker som avdrag för spelrättsavgiften

Fakturan för SPELRÄTT i Vasatorps GK för 2018 som skickats ut innehåller tillräcklig information som underlag för avdraget. Den första fakturan (som skickades i oktober) innehöll Medlemsavgift (1.500 kr, EJ avdragsgill) samt en delbetalning på spelrättsavgiften (oftast kallad årsavgift) på 1000 kr. Den andra fakturan (förfallodag sista januari) innehåller restbetalningen på spelavgiften och varierar beroende på vilken medlemskategori som valts men båda kan användas till friskvårdsbidraget.   

Kom ihåg att även t ex laddningskvitto för rangebollar, köp av golflektioner och greenfee (även Pay´n´play) kan användas för skattefritt friskvårdsavdrag.

Godkända avdragsgilla förmåner inom golf

 • Spelrättsavgift

 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)

 • Egen träning på drivingrange

 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor

 • Års- eller säsongskort för korthålsbana

 • Års- eller säsongskort till träningsanläggning eller träningsområde

   

Inte godkända avdragsgilla förmåner inom golf

 • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)

 • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning

 • Deltagaravgift i golftävlingar

 

 Läs mer på Svenska Golfförbundets hemsida.

 

Kommentarer

Våra Partners