Felaktig artikel på SVT Nyheter

Den artikel som SVT Nyheter publicerade om Vasatorp och en skattesmäll i tisdags var felaktig. De har nu justerat artikeln och medgivet att de gjort ett misstag.

Det är riktigt att Skatteverket justerat Vasatorps taxerade inkomst med 1 831 620 kronor och påfört klubben ett skattetillägg på 91 581 kronor. Vad gäller justeringen på 1 831 620 kronor så var klubben helt medveten om att detta skulle ske då Skattemyndigheten gjort motsvarande justering även för inkomståret 2015. Då klubben har ackumulerade underskott uppstår ingen skatteeffekt för klubben och om motsvarande principer används framåt kommer inga skatteeffekter att uppstå under ett stort antal år framöver.

För Vasatorps Golfklubb kommer detta, som nämnts ovan, inte som någon överraskning utan vi var fullt medvetna om att Skatteverket skulle justera den taxerade inkomsten vilket inte påverkar vår skattebelastning för året. Klubben har också en grupp som ska analysera hur vi ska hantera detta på lång sikt.

Skattetillägget på 91 581 kr är en konsekvens av att vi i deklarationen för inkomståret 2016 av förseende missade att upplysa om hur vi beräknat den hyra som nu Skatteverket höjt till vad de betraktar som marknadsmässig hyra. Anledningen till detta är en kombination av olika orsaker med bla byte av personal utan att någon överlämning skedde och att vi har ny personal på en del nyckelpositioner. Skatteverket har visat förståelse för detta och satt ner skattetillägget till fem procent av det justerade värdet.

Peter Larsson
VD / Klubbchef

Kommentarer

Fler artiklar

Våra Partners