Årets handicaprevision genomförd

Efter 2017 års säsong kommer (165 sänkningar/147 höjningar) 312 st. (år 2016: 307 st, 2015: 389 st, 2014: 271 st, 2013: 387 st) Vasatorpare att få sitt handicap reviderat.

Samtliga medlemmar som omfattas av årets revision har fått ett mail om sin justering. Har du inte fått något mail* så ligger ditt handicap korrekt eller så finns det inte underlag för en revision. (På årsrapporten skall minst 8 registrerade HCP-ronder finnas med i beräkningsunderlaget för att en rekommendation ska kunna utföras.)


Kom ihåg att alltid redovisa ditt resultat om du har valt "Föranmäld sällskapsrond", annars "blockeras" din handicap i väntan på resultatet och omöjliggör en korrekt framtida justering.


Två olika revisioner
Blanda inte ihop den enskilda individuella, resultatbaserade enskilda revisionen som ofta har sjukdom, skada etc. som orsak, med denna "allmänna" enskilda årsrevision som genomförs för samtliga medlemmar i en svensk golfklubb. 

Golfförbundet:
"Det finns två typer av revision, Enskild revision respektive Enskild Årsrevision.

  • Enskild revision görs på en enskild medlem vid ett enda tillfälle, medan
  • Enskild årsrevision görs en gång per år på många spelare."

Det kommer även registreras ett "Byte av handicapår" i din handicaphistorik vid årsskiftet i Min Golf. Det är just detta det är, en kalenderuppdatering av handicapåret, inget som har något med din aktuella handicap att göra!


Årets revision
Efter 2017 års säsong kommer 165 (år 2016: 184 st, 2015: 118 st, 2014: 110 st) spelare att få sänkt handicap och 147 (år 2016: 123 st, 2015: 271 st, 2014: 151 st) höjd handicap.

Hela 137 spelare (år 2016: 166, 2015: 79, 2014: 75) blev rekommenderade en höjning men pga att de hade någon sänkning under säsongen får deras handicap inte höjas, detta enligt regelverket.

Tillvägagångssättet är minst sagt komplicerat (Läs mer här) men ett enkelt sätt att beskriva det är att samtliga spelare i EGA (European Golf Association) i samma ålder jämförs, damer för sig och herrar för sig. Det spelar alltså roll vad andra i din ålder har för resultat och detta variera givetivs från år till år!

Felaktig revision, orsak och verkan
Den vanligaste orsaken till att en felaktig revision genomförs är om de registrerade ronderna är felvisande, vilket leder till att även revisionen blir fel. Om spelaren t ex endast redovisar sina bra ronder så kommer utslaget bli: För bra (för högt) resultat med för bra (för högt) handicap, då tycker systemet att handicapet är för bra (för högt) vilket resulterar i en rekommenderad (felaktig) sänkning. För att underlaget ska bli korrekt krävs det att samtliga ronder redovisas, även "de dåliga" och de inom buffertzon behövs som balans och "motvikt" i underlaget. Den enda åtgärden för att få en korrekt revision är att redovisa samtliga spelade ronder, de bra likväl som de dåliga!

Önskemål om justering
Om du av någon orsak inte har fått den önskade revisionen så går det ändå att ordna. Tag kontakt enligt nedan och ange dina orsaker till varför det ändå ska utföras en handicapändring. Kanske har dina ronder inte varit tillräckligt många eller så kanske du är en av de 137 medlemmar som har en enstaka sänkning bland alla höjningsronder..


Samtliga frågor angående enskild revision hänvisas till Handicapkommittéen som nås via mail, ola@vasatorpsgk.se.

Ola Nilsson
Handicapkommittéen
Vasatorps Golfklubb

* Observera att mailet om handicaprevisionen kan hamna i din skräppost, lägg till no-reply@traveas.net som säker avsändare för att få mailet i din inkorg.


Siffrorna bakom årets handicapjustering på Vasatorps GK

 

.

Fördelning av medlemmar per handicap på Vasatorps Golfklubb 2016

Kolumnen HCP visar handicap med borttagen decimal. 4,0-4,9 visas som 4 osv.

HCP Män: Kvinnor: Totalt:
+3 3 4 7
+2 3 5 8
+1 6 0 6
0 25 2 27
1 19 4 23
2 26 11 37
3 23 3 26
4 76 5 81
5 36 4 40
6 60 3 63
7 57 5 62
8 78 5 83
9 105 6 111
10 104 8 112
11 112 12 124
12 106 12 118
13 107 8 115
14 121 16 137
15 121 12 133
16 101 15 116
17 138 25 163
18 102 29 131
19 91 23 114
20 75 25 100
21 78 27 105
22 79 36 115
23 64 40 104
24 62 53 115
25 53 44 97
26 49 50 99
27 43 50 93
28 45 43 88
29 24 52 76
30 28 50 78
31 25 46 71
32 19 39 58
33 22 39 61
34 16 41 57
35 18 34 52
36 70 91 161
37 7 10 17
38 5 3 8
39 0 2 2
40 0 3 3
41 2 3 5
42 3 1 4
43 2 3 5
44 4 3 7
45 2 1 3
46 4 6 10
47 4 3 7
48 3 1 4
49 4 4 8
50 0 5 5
51 4 4 8
52 3 3 6
53 0 5 5
54 34 57 91
Totalt: 2 471 1 094 3 565
       
HCP Män: Kvinnor: Totalt:
Snitt HCP: 17,83 28,07 20,97 HCP

 

Fördelning av medlemmar per ålder på Vasatorps Golfklubb 2016

Ålder Män: Kvinnor: Totalt:
4 1 0 1
7 3 0 3
8 0 5 5
9 4 1 5
10 9 7 16
11 6 8 14
12 22 8 30
13 16 7 23
14 20 11 31
15 25 9 34
16 38 13 51
17 27 11 38
18 28 10 38
19 26 6 32
20 30 8 38
21 39 7 46
22 45 10 55
23 36 11 47
24 45 5 50
25 44 10 54
26 41 8 49
27 53 7 60
28 29 9 38
29 23 2 25
30 14 7 21
31 17 3 20
32 19 2 21
33 14 4 18
34 12 2 14
35 15 4 19
36 11 7 18
37 28 1 29
38 26 6 32
39 24 6 30
40 24 8 32
41 29 5 34
42 33 12 45
43 27 14 41
44 31 13 44
45 48 16 64
46 44 18 62
47 35 17 52
48 47 23 70
49 63 14 77
50 55 42 97
51 55 24 79
52 51 29 80
53 67 36 103
54 55 29 84
55 71 22 93
56 63 35 98
57 62 18 80
58 51 26 77
59 49 25 74
60 55 37 92
61 41 32 73
62 48 27 75
63 56 31 87
64 46 25 71
65 34 29 63
66 39 31 70
67 41 35 76
68 50 30 80
69 34 24 58
70 36 18 54
71 40 27 67
72 36 27 63
73 34 29 63
74 32 22 54
75 28 20 48
76 26 7 33
77 20 13 33
78 21 13 34
79 14 5 19
80 12 5 17
81 11 5 16
82 4 2 6
83 2 5 7
84 5 4 9
85 6 0 6
86 1 1 2
89 2 1 3
90 2 0 2
92 1 0 1
Totalt: 2 527 1 146 3 673
Snitt: 48,03 53,3 49,68 år

Kommentarer

Fler artiklar

Våra Partners