Tävlingskommittén

Caroline Svensson

Ordförande

Birgitta Daag

Ledamot

Karin Ljungberg

Ledamot och distriktsdomare

Eva Albrektson

Ledamot

Anders Ottosson

Ledamot

Tommy Schill

Adjungerad Förbundsdomare

Ola Nilsson

Adjungerad för golfklubben

Våra Partners