Handicapkommittén

Vill du få din handicap justerad för att din spelförmåga blivit förändrad pga omständigheter utanför golfbanan så kontaktar du Handicapkommittén.


ÅRLIG HANDICAPREVISION

Golfklubbens handicapkommitté ska genomföra en handicaprevision minst en gång per år. Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 och är en nödvändig del av EGA Handicapregler.

Bakgrund

Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma om spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

För att hjälpa handicapkommittéer att fatta välgrundade beslut finns en handicaprevisionsrapport i GIT att tillgå. Rapporten identifierar spelare vars prestationer, i förhållande till deras aktuella handicap, faller utanför förväntade resultat. Sådana spelares handicap bör övervägas för justering.

Varför kräver SGF att golfklubben utför den årliga revisionen?

  • Vid senaste årsskiftet var det bara cirka en tredjedel av golfklubbarna som gjorde den årliga handicaprevisionen
  • Handicaprevisionen är en nödvändig del i EGA:s handicapregler. Görs inte den årliga handicaprevisionen på alla golfklubbar kommer handicapreglerna inte fungera så bra som de kan göra

Konsekvenser om klubben inte utför revisionen

  • Spelare blir kvar på för låg handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard, vilket kan ge ett orättmätigt inträde till tävling eller klass.
  • CBA kan justera buffertzonen neråt, trots att det är fint väder. Skälet är då istället att startfältet är fullt av spelare med för låg handicap.
  • Spelare kan stå kvar på för hög handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard och får naturligtvis en orättmätig fördel i tävlingar.

 

Läs också om hur den årliga handicaprevisonen går till, i Nyhetsarkivet

Ola Nilsson

Ordförande

Eva Albrektson

Regelansvarig

Tommy Schill

Förbundsdomare

Våra Partners