Kommittéer

En kommitté är en grupp inom en organisation, förvaltning eller beslutande organ som sammansatts för att handha vissa frågor. Kommittéer kan ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara mer eller mindre permanenta grupperingar.
 
Inom Vasatorps Golfklubbs verksamhet finns det en kommitté för nästan varje medlemsgruppering. Det börjar med juniorkommittéen och fortsätter med elit-, dam-, herr-, ända till seniorkommittéen.

Vasatorps GKs kommittéer

Föreningsrådet - Föreningsrådets uppdrag är att verka för en aktiv och intressant klubbverksamhet på Vasatorps GK. I rådet sitter samtliga kommittéordföranden. Kontakta Föreningsrådet via mail till receptionen, info@vasatorpsgk.se. Skriv "Att: Föreningsrådet" i ämnesraden så hanteras dina förslag på nästa sammankomst.

Dam

Elit

Handicap

Herr

Junior

Senior

Tävling

 

 

Våra Partners