Föreningsrådet

Föreningsrådets uppdrag är att verka för en aktiv och intressant klubbverksamhet på Vasatorps GK. I rådet sitter samtliga kommittéordföranden. Kontakta Föreningsrådet via mail till receptionen, info@vasatorpsgk.se . Skriv "Att: Föreningsrådet" i ämnesraden så hanteras dina förslag på nästa sammankomst.

Christer Naxén

Ordförande

Birgitta H Jönsson

Ledamot - Damkommittén

Anders Larsson

Ledamot - Elitkommittén

Ola Nilsson

Ledamot - Handicapkommittén

Magnus Kullberg

Ledamot - Herrkommittén

Per Ewers

Ledamot - Juniorkommittén

Bo Blixt

Ledamot - Seniorkommittén

Caroline Svensson

Ledamot - Tävlings- och klubbkommittén

Våra Partners