Bokningsinformation

På Vasatorps Golfklubb går det att boka starttid när som helst under året. Ni har kanske redan nu bestämt när juniorlägret, årets familjekamp eller damavslutningen ska ske? Inga problem! Vi tillämpar sedan flera år tillbaka ett öppet bokningsfönster, vilket innebär att alla har möjlighet att boka sin starttid hur långt i förväg som helst mot en förbokningsavgift

Tidbokning (och avbokning) kan göras via Min Golf, www.golf.se, i vår terminal i receptionen, via email info@vasatorpsgk.se eller via telefon 042- 450 85 00.

 

Starttidsbokningsregler för medlemmar

 • Medlemmar kan samtidigt vara inbokad en tid på TC respektive Classic Course på helger inom den avgiftsfria 16-dagarsperioden
 • Vid bokning ska Golf-ID anges för samtliga spelare i bollen
 • För bästa spelrytm på banan kommer alla bokningar att fyllas upp till 4-bollar och receptionen har rätt att flytta bokade spelare vid behov (primärt flyttas spelare framåt i bokningsschemat)
 • Bokade tider ska ankomstregistreras senast 15 minuter före start på terminalen, via appen On Tag eller i receptionen
 • Då receptionen är stängd sker tidbokning och ankomstregistrering via terminal i receptionen eller appen On Tag
 • Ensamspelare äger inte rätt att automatiskt bli igenomsläppt av långsammare parti
 • Då start sker på morgonen får spel på sista nio hålen först påbörjas efter t-v-å timmar, allt för att greenkeepers ska hinna förbereda banan inför dagens spel.

 

Förbokningsavgift
Medlemmars kan boka upp till 16 dagar innan aktuellt speldatum utan förbokningsavgift. Vid bokning mer än 16 dagar innan gäller som tidigare att förbokningsavgiften 50 kr per person tillkommer. 

 • Se till att förbokningsavgiften betalas med bankgiro eller Swish (inom 10 dagar från bokningstillfället) samt att bokningsreferensen anges.

Frost eller dimma

ALLA tider skjuts framåt - NYTT från hösten 2016!

Anledningen till det nya beslutet med förskjutning av samtliga starttider t ex vid dimma och frost är att ge alla möjligheten att komma ut på banan. Vi tar hänsyn till de medlemmar och gäster som har bokat en tidig starttid och planerat sin dag efter det.

Med den gamla bestämmelsen hände det att greenfeegäster som kört långt inte fick komma ut och spela eftersom deras tid hade brunnit inne. Genom att förskjuta alla starttider lika mycket hela dagen och via mail meddela alla som har bokat så har de som har bokat en senare starttid tid på sig och möjlighet att ta ett beslut att boka om sin tid alt. förbereda sig på att man kanske inte hinner 18 hål om förskjutningen är lång.

Övrigt

Banornas öppettider

 • Inget spel är tillåtet på TC eller Classic Course innan kl. 7:00. Allébanan och Västra 9:an är alltid öppen för spel.
 • Klipptåg på TC: Tisdag, torsdag och lördag. Vänligen lämna företräde för banarbetarna!
 • Klipptåg på Classic Course: Måndag, onsdag och fredag. Vänligen lämna företräde för banarbetarna!

 • På morgonen måste våra greenkeepers få företräde för att kunna göra sitt arbete effektivt och därför går det inte att starta spel på sista nio förrän t-v-å timmar efter starttiden.

  Ex. om start sker kl. 08,10 får spel inte påbörjas på hål 10 förrän kl. 10,10, allt för att våra greenkeepers ska kunna säkerställa fortsatt god kvalitet på vår anläggning!

Speltempo

Skulle er boll ha ett helt tomt hål framför er och fördröjer bollen bakom, så uppmuntras ni att erbjuda dem att gå igenom, oavsett antalet spelare i den bollen. Flytande genomgång spar tid och skapar bättre spelförutsättningar för alla!

 

Paus efter nio spelade hål

Möjlighet finns att stanna vid kiosken efter nio hål för att köpa dricka, kaffe, mackor, godis, korv med mera. Detta stopp bör begränsas till 10 minuter. Angående speltempo och genomsläppning gäller följande uppmaning:

Vid Sällskapsspel har spelare som vill fortsätta utan paus efter nio hål har rätt att passera boll som tagit paus.

Under Tävlingsregler står det redan: 
1.3 Paus efter 9 spelade hål. Under tävling har spelarna, efter hål 9 vid kiosken, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar under förutsättning att speltempo hålls.

Hund på banan

Hund i koppel får, på egen risk, tas med vid sällskapsspel, under förutsättning att alla i bollen samtycker.
Undantag: Hund får inte medtas vid spel på TC.


Softspikes 

Endast softspikes gäller vid spel på Vasatorps Golfklubb.

Vagnar och bilar på banan

Vagnar och bilar är förbjudna på tee, i högruff, i bunkrar (även wasteareas på TC), på foregreen samt green.

Antidoping

Svenska Golfförbundet (SGF) arbetar aktivt för att golfen i Sverige ska vara dopingfri genom att sprida kunskap om och attityder mot doping för att leva upp till kraven i världsantidopingbestämmelserna. Spelaren och tränarna/ledarna är ansvariga för att känna till RF:s regler mot doping. Spelaren är personligen ansvarig för att hon/han inte får i sig någon förbjuden substans. På Vasatorps Golfklubb har vi tillsatt en organisation med representanter från junior- och elitverksamheten, våra PGA pros, två från styrelsen samt klubbchef och upprättat en Antidopingplan som ni kan ta del av här.

 

Vasatorps Golfklubb tillämpar Svenska Golfförbundets regler för alkohol- och drogpolicy samt antidoping. Vänligen ta del av dessa bestämmelser här:

http://www.golf.se/regler-och-handicap/regler/#faq-alkoholpolicy

http://www.golf.se/tavling/antidoping/

Avbokningsregler

Klubben har sedan flera år fastställda regler för vad som gäller då spelare uteblir från förbokade tider utan att avanmäla sig. För förbokade tider gäller att om avbokning ej meddelats till receptionen senast 07:00 på speldagen (medlemmar) samt 24 timmar innan bokad speltid (gäster) debiteras 50 % seniorgreenfee per utebliven spelare. 

Vänligen observera att Förbokningsavgiften inte betalas tillbaka.

Samarbetsklubbar

Bjäre GK, Kristianstads GK, Landskrona GK, Mölle GK, Rya GK, S:t Arild GK och Söderåsens GK

Under 2017 kommer Vasatorps medlemmar att erhålla 30% greenfeerabatt under vardagar samt på helger efter kl. 15:00 på Bjäre, Kristianstad, Landskrona, Mölle, Rya, S:t Arild samt Söderåsen.

Samarbetet gäller ej juli månad. På Vasatorp omfattar utbytet Classic Course, Allébanan och Västra 9:an.