Antidopingplan Vasatorps Golfklubb

Svenska Golfförbundet (SGF) arbetar aktivt för att golfen i Sverige ska vara dopingfri genom att sprida kunskap om och attityder mot doping för att leva upp till kraven i världsantidopingbestämmelserna. Spelaren och tränarna/ledarna är ansvariga för att känna till RF:s regler mot doping. Spelaren är personligen ansvarig för att hon/han inte får i sig någon förbjuden substans. På Vasatorps Golfklubb har vi tillsatt en organisation med representanter från junior- och elitverksamheten, våra PGA pros, två från styrelsen samt klubbchef och upprättat en Antidopingplan som ni kan ta del av här (länka till PDF dokument).

Vasatorps Golfklubb tillämpar Svenska Golfförbundets regler för alkohol- och drogpolicy samt antidoping. Vänligen ta del av dessa bestämmelser här:

http://www.golf.se/regler-och-handicap/regler/#faq-alkoholpolicy

http://www.golf.se/tavling/antidoping/

Vasatorps GK har den 29 maj 2017 genomgått RF’s vaccination mot doping.