Styrelse

Ola Heffler

Ordförande - Sponsring, Företagspaketering

Lina Mobärg

Ledamot - Vice Ordförande - HR, Service och Personalutveckling

Claes Gard

Ledamot - Juridik

Cecilia Hansen

Ledamot - Marknad, Kommunikation och Varumärke

Dan Mathiasson

Ledamot - Restaurang, Event och Konferens

Christer Naxén

Ledamot - Ordf. Föreningsrådet/Idrott och Tävling

Anders Willman

Ledamot - Ekonomi

Vakant

Ledamot - Anläggning och Fastigheter

Våra Partners