Greenfee

Bana

Antal hål

Ordinarie Greenfee

TC

18

845

Classic Course

18

695

Combo (TC & CC)

36

1300

Allébanan

18

360

 

 9

200

Västra 9:an

Heldag

180

 

Juniorer erhåller 50 % rabatt på gällande greenfee.


Gäst till medlem i Vasatorps GK
Gäst som spelar med medlem får 35% rabatt på greenfeen. 
För att aktivera medlemsrabatten MÅSTE medlem bokas först i starttiden!


Combo-rabatt
Spel på TC (18 hål) och Classic (18 hål) gäller under en och samma dag. Rabatten för spel som gäst till medlem gäller ej för den redan rabatterade Combo-greenfeen.

Övningsområde
Gäst som erlagt greenfee äger rätt att fritt disponera träningsområdena under den period som greenfee avser. Vid träning på klubbens alla träningsområden ska egna bollar användas.

Rangen
Betalkort eller förladdat bollkort som köps i receptionen.

Swish
Vasatorps Golfklubb accepterar betalningar via SWISH till nr. 123 344 3827. 
Vid greenfeespel, vänligen ange golf-id, datum samt bana i meddelandet.

 

Våra Partners