Greenfee

Bana

Antal hål

Ordinarie Greenfee

TC

18

825

Classic Course

18

675

Combo (TC & CC)

36

1275

Allébanan

18

360

 

 9

200

Västra 9:an

Heldag

180

 

Juniorer erhåller 50 % rabatt på gällande greenfee.


Gäst till medlem i Vasatorps GK
Från 2015 får gäst som spelar med medlem 35% rabatt på greenfeen
För att aktivera medlemsrabatten MÅSTE medlem bokas först i starttiden!


Combo-rabatt
Spel på TC (18 hål) och Classic (18 hål) gäller under en och samma dag. Rabatten för spel som gäst till medlem gäller ej för den redan rabatterade Combo-greenfeen.

Övningsområde
Gäst som erlagt greenfee äger rätt att fritt disponera träningsområdena under den period som greenfee avser. Vid träning på klubbens alla träningsområden ska egna bollar användas.

Rangen
Betalkort eller förladdat bollkort som köps i receptionen.

Swish
Vasatorps Golfklubb accepterar betalningar via SWISH till nr. 123 344 3827. 
Vid greenfeespel, vänligen ange golf-id, datum samt bana i meddelandet.

 

Våra Partners