Golf for Fun

För att kunna utveckla vår ungdomsverksamhet ytterligare så har Vasatorp startat projektet "Golf for fun" (på ren svenska).

För att vår yngsta medlemmar skall få de bästa förutsättningarna att få spela i Team Elit så behövs vår starka och framgångsrika ungdomsverksamhet. Genom Golf For Fun bidrar ni till detta och ger våra ungdomar en fanstatisk plattform att utvecklas utifrån på Vasatorps Golfklubb.

Företag i Helsingborg med omnejd erbjuds ett av tre olika sponsorpaket för att direkt stödja vår ungdomsverksamhet. Som tack för stödet erhåller sponsorerna olika förmåner i form av greenfeecheckar, lunchbiljetter i restaurangen och reklampaket.

Tack vare projektet har klubben fått in rikligt med sponsorpengar till ungdomarna. Responsen från företagen har varit mycket positiv och ännu fler är på gång in i projektet.

Är detta något för dig? Vill du vara med att stödja vår ungdomsverksamhet?
Kontakta då:

Peter Larsson
VD/Klubbchef
Vasatorps Golfklubb
042-23 50 58
klubbchef@vasatorpsgk.se

Våra Partners