Pay & Play-information

Följande enkla regler gäller för att spela golf på Vasatorps Golfklubb

*Erlägg alltid greenfee-avgift i receptionen eller i restaurangen när receptionen är stängd.
*Spela gärna tillsammans med en erfaren golfare de första gångerna, då lär du dig spelet och enkelt golfvett.
*Spela banans hål i nummerordning.
*Tänk på säkerheten, spela med marginal. En golfboll kan orsaka allvarliga skador. Slå inte om det finns risk för att träffa en annan spelare. Om en boll ändå är på väg att träffa någon, skrik omedelbart "FORE". Vår banpersonal har alltid företräde på banan och det är inte tillåtet att slå när de arbetar i din närhet.
*Släpp förbi snabbare spelare genom att gå åt sidan och "vinka" fram. Varje spelare ska ha en egen utrustning av speltemposkäl. Om du behöver leta efter din boll ska du omedelbart släppa förbi bakomvarande spelare som väntar.
*Var rädd om banan. Laga nedslagsmärken efter bollen på green och lägg tillbaka uppslagna grästuvor i sitt märke. Bunkrarna ska krattas efter besök.
*Endast egna bollar är tillåtna vid spel på banan. Rangebollar hör till drivingrangen.

Tveka inte att fråga oss om du undrar över något eller känner dig osäker.

Pay & Play-banorna Allébanan och Västra 9: an

*Spelare som saknar officiellt HCP och inte är medlemmar i någon klubb är välkomna att spela "Pay & Play" enligt följande regler:
*Minst en spelare i bollen skall ha officiellt handicap. Denna spelare ansvarar för att golfreglerna efterlevs. (Gäller vid spel på Allébanan)
*Endast tidsbokning via receptionen, samtliga spelare ska registreras.
*Varje spelare skall medföra egna klubbor och greenlagare.
*Spela slaggolf – innebär att du får max slå 5 extra slag per hål. T ex har du inte hålat ut på nio slag på ett Par 4 hål så plockar du upp bollen och går vidare till nästa hål.

Klubbor finns att låna i receptionen.

Ha en trevlig runda!
Vasatorps Golfklubb

Våra Partners