Allébanan

En fullängds niohålsbana (par 36). Både skogshål och öppna böljande fält med en del vatten, knepiga bunkrar och intressanta inspelsmöjligheter. Banan är 6 300 meter (2 x 9 hål) från bakersta tee. Pay-and-play med en spelare med officiellt handicap i bollen.

Rekommendationer vid val av tee på Allébanan:

Tee 63 (6300m) = Hcp herrar Scr-4
Tee 60 (6000m) = Hcp herrar 5-9, damer Tourspelare
Tee 57 (5700m) = Hcp herrar 10-21, damer Scr-4  
Tee 51 (5100m) = Hcp herrar 22-36, damer 5-36

Karaktär

Skogs- och parkbana

Grässort

Tee

Gräs

Fairway

Gräs

Green

Gräs

Slope och Scorekort

Våra Partners