Kallelse till höstmöte/årsmöte
Vasatorps Golfklubbs styrelse kallar härmed alla medlemmar till informations- resp ordinarie årsmöte/höstmöte 2017. Läs bifogad kallelse.

Dag: Torsdagen den 30 november kl 18:00

Plats: Vasatorps Golfklubb

Kvällen inleds med ett informationsmöte där Styrelsen presenterar 2017 och plan för 2018. Denna del är mer informell. Därefter övergår mötet till ordinarie årsmöte/höstmöte. Årsmötet/höstmötet startar kl 19:30.


Under informationsmötet kommer styrelsen även informera om ett förslag på en detaljplan för fastigheten Vasatorp 1:8 som omfattar området väster om allén. Idag jordbruksmark tillhörande Vasatorps Gård. Planförslaget som inkommit till klubben omfattar cirka 110 bostäder i området.

Anmälan
För planeringens skull med t ex sittplatser och fika ber vi dig vänligen meddela ditt deltagande. Använd länken här nedan.


 

Styrelsen hälsar er varmt välkomna!

Kallelse till informationsmöte och årsmöte i Vasatorps GK 2017 | (pdf) | 95,2 KB