Ordförandebrev
2017-08-31

Bäste medlem,

Vi går strax in i september men ännu finns det många slag kvar ute på banorna.

Personligen så längtar jag varje vecka ut till klubben för att få spela några av Sveriges bästa banor och få träffa vad jag anser vara Sveriges bästa medlemmar, medarbetare och gäster. Jag är lika stolt över att vara en del av Vasatorp idag som när jag blev medlem för fem år sedan.

Att tillsammans med duktiga och erfarna människor i styrelsen investera tid och kraft i att fortsätta utveckla Vasatorps GK mot visionen att bli Skandinaviens bästa golfupplevelse är en spännande resa. Vårt arbete är en vision och inte ett nuläge, men vi skall, i allt vi gör, sträva efter att i små steg, dag för dag, bli allt bättre och komma närmare visionen.

Jag tänkte ta tillfället i akt att ge er en uppdatering om vad vi i styrelsen fokuserar vår tid på.

Personal
Vi i styrelsen är imponerade av det arbete som Peter Larsson och hans team utför. Under de senaste åren har förändringar skett på flera positioner i organisationen och det fortsatta arbete som görs för att bygga upp ett vinnande team är imponerande. Detta arbete får ta tid och kommer kräva hårt arbete, men jag är övertygad om att med den inställning och det driv som finns så kommer teamet fortsätta utvecklas i rätt riktning.

Ekonomin
Anders Willman från styrelsen har tillsammans med Peter Larsson under året gjort en genomgång av all verksamhet. Jag är mycket glad och stolt över det hårda och intensiva arbete som lagts ner av alla för se över alla kostnader och hitta nya intäkter.

Tittar vi på halvårsresultatet så visar det att allt arbete burit frukt och att vi just nu ligger bättre än tidigare presenterad prognos. Vi har sänkt våra kostnader och ökat våra intäkter.  Vädret har varit sämre i juli/augusti än t ex förra året, men, vi står fast vid vår, vid vårmötet presenterade ambition - att påvisa ett +/- 0 resultat.

Strategi framåt
Styrelsen  arbetar vidare med att utveckla det tidigare framtagna visionsdokumentet. Syftet är att på ett bättre sätt skapa en helhetsbild och se till att hänger ihop. Från Vision => Mission => Ledord => strategiska mål => Utvalda målgrupper => Arbetsgrupper (styrelsen) => Taktiska mål (VD) => Operativa mål (avdelningarna på klubben).

Ett antal arbetsgrupper har bildats i styrelsen, dessa med fokus på de olika arbetsområden som behöver prioriteras. Dessa omfattar bl a banor, fastigheter och kommunikation.

Under höstmötet presenteras en mer utförlig bild av planen framåt.

Kommunikation
Med ambition att fortsätta utvecklas och därigenom närma oss vår vision pågår ett arbete med kommunikationsplattformar och profil. Den kommunikationsgrupp som bildats ser över hur vi kommunicerar via sociala medier, på vår hemsida, hur det ser ut med skyltning mm. Ni ser redan resultat av arbetet på div. ytor i och runt klubbhuset. Arbetet fortlöper och en presentation av planen framåt kommer ni få se mer av på höstmötet.

Blicka framåt
Vasatorps GK är en av Sveriges största klubbar. Förra året spelades nästan 100 000 rundor där nästan 84 % av dessa spelades av oss medlemmar.

Vi jobbar hårt med att se över behoven framåt för att säkerställa vårt övergripande mål, att våra banor skall vara bland Sveriges bästa.

Jag ser med tillförsikt fram mot resten av säsongen. Det arbete som lagts ner i år, för att definiera vårt nuläge och för att därifrån nå klubbens långsiktiga mål har varit viktigt och är väl genomfört. Jag gläds åt att tillsammans med styrelsen, Peter Larsson och alla medarbetare få fortsätta planen mot visionen att bli Skandinaviens bästa golfupplevelse.


Med vänliga hälsningar

Ola Heffler
Ordförande
Vasatorps Golfklubb

 

Kom ihåg att klubbens Update går att läsa här: http://www.vasatorpsgk.se/se/medlem/nyhetsbrev